FOLLOWERS

Tentang Waktu...


Ambillah waktu untuk berfikir kerana itu adalah sumber kekuatan,
Ambillah waktu untuk bermain kerana itu adalah rahsia dari masa muda,
Ambillah waktu untuk berdoa kerana itu adalah sumber ketenangan,
Ambillah waktu untuk belajar kerana itu adalah sumber kebijaksanaan,
Ambillah waktu untuk bercinta kerana itu adalah hak istimewa dari Tuhan,
Ambillah waktu untuk bersahabat kerana itu adalah jalan kebahagiaan,
Ambillah waktu untuk ketawa kerana itu adalah muzik yang menggetarkan jiwa,
Ambillah waktu untuk memberi kerana itu akan membuat hidup kita lebih bererti,
Ambillah waktu untuk bekerja kerana itu adalah sumber keberhasilan hidup,
Ambillah waktu untuk beramal kerana itu adalah kunci menuju ke syurga

No comments: